Hoş geldin, Misafir
Son Ziyaretiniz:
Mesaj Sayınız:0


Neden Hac'da dönülür, niçin yedi kez tavaf vardır?

Paylaş


Kayıt tarihi : 31/12/69

Neden Hac'da dönülür, niçin yedi kez tavaf vardır?

Mesaj   Bir 15.02.13 10:09

Neden Hac'da dönülür, niçin yedi kez tavaf vardır? bunun Fatiha ile ilgisi var mı? Fatiha'nın gizemi

Kabe’nin küp olması ve Kabe’nin bu şeklinin Hayatla olan ilişkisinin yanında bu ilişkinin aslında Rabbimizin merhametinden kaynaklanan ve Şeytan’ın insanı saptırmaması için konan İslam Prensiplerini açıklandı.
Hava tarafımızdan yanaşan Şeytan, kibirlendirme çabasına karşı Kelime-i Tevhidi söyleyerek kimin asıl TEK ve BÜYÜK olduğunu kabul edip söyleyerek mütevazi oluruz.
Toprak tarafımızla bizi olumsuz bir hırsla mal yığma hastalığıyla CİMRİLEŞTİREN Şeytan bizi tuzağa düşürmesin diye Rabbimiz kendimizle beraber sosyal ve ekonomik barışın sağlanması ve huzurun temini için ZEKAT ve İNFAK’ı emretmiştir.
Ateş tarafımızdan yaklaşan Şeytan, ateş gibi olan öfkeyi zulme çevirir, şehveti ise zinalara çevirtir. Öfke aslında zalim’e karşı kullanılmalıdır. Şehvet ise aile olalım diye vardır. Bununla beraber her an öfke ve şehvetin kontrolsüzlüğü riski ile karşı karşıya iken Ramazan orucu imdadımıza yetişir ve bizim sağlık ve psikolojik olarak desteklenmemizi sağlar. Kabe’nin yukarda Batı’sı diye ifade ettiğim köşe Afrika’yı da göstererek genelde hep açlığın buda olmazsa zulmün yapıştığı Afrika’ya yardımı işaret eder.
Su ise geçmişimizi ve geçmişteki yaşananlara takılıp kalmayı ifade ederken Şeytan bizi yaşanan anılarla vurmasın ve geldiğimiz ata topraklarını ve körü körüne atalarımızın yaptığı uygulamaları taklit ederek İslam inanışının aslını inkar etmeyelim diye HAC vardır. Hac bizi evrenselleştirir, ırkçılığı bıraktırır. Hac, çeşitli bölgelerden gelen insanlarla tanışıp o bölge insanlarının sağladığı gelişmişlik düzeylerinin farkındalığından faydalanmayı da temin eder.
İnsana verilen Ruhu ve o ruhun temiz kalmasını sağlayan NAMAZ ise kabe’nin çatısıdır ve o çatıyı tutan Kabe içindeki 3 adet direktir.
Hacca gelen Müslümanlar Kabe’nin etrafında neden yedi kez dönerler?

Bu yedi dönüş aslında Fatiha’yı simgeler. Fatiha sadece bize öğretilen bir dua değil aynı zamanda kulun Allah ile yaptığı bir akit, bir sözleşmedir.
Bu akit İsrail devlet armasında bulunan yedi kollu şamdan da dahi olsada onlar bunu çoktan unutmuş biz ise Fatiha’yı yeterince araştırmamışız.
Kabe’nin etrafında birinci (Tavaf)dönüş;

“Elhamdulillali Rabbul Alemin” için dönülür. Bunun anlamı, “Rabbim beni buraya getirdiğin için sana hamd olsun. Şeytan, insanı nankörleştireceğini sana vaad etti, ama ben asla sana Nankörlük etmeyeceğim. Sana her zaman HAMD edeceğim. Bu HAMD namazımın her başlangıcında yapsamda işte, sana Haccımın başlangıcında da yapıyorum. Sana her zaman HAMD edeceğime dair söz veririm”
Kabe’nin etrafında ikinci (Tavaf)dönüş;

“Er Rahman Er Rahim” için dönülür. Bunun anlamı “Rabbim, senin Rahman ve Rahim olduğunu, sonsuz ve yüce bir merhamete, bağışlayıcılığa ve lütfa sahip olduğunu, insana bunca nimeti verirken insandan hiçbir şey beklemediğini biliyorum. Bu cömertlik ve nimetlerin bağışlanması senin yüceliğindendir.
Ben de söz veririm ki, senin Rahman ve Rahim olan isminin tecellisine memur kul olarak görev alacağım, insanlara ve yarattığın tüm varlıklara merhametli, bağışlayıcı ve toleranslı davranacağım. Asla zulm etmeyecek ve asla merhametsiz bir pinti olmayacağım. Kazandıklarımdan ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Cömert ve bağışlayıcı olacağıma söz veririm”
Kabe’nin etrafında üçüncü (Tavaf)dönüş;

“Maliki Yevmiddin”(Hesap Ceza Sahibi Allah’tır); Bu isim için yapılan tavafla aslında Rabbimize şu söylenir “Rabbim, sen hesap ve ceza gününün sahibisin, ben yaptıklarımdan dolayı hesaba çekileceğimin de bilincindeyim. Asla Müslüman oldum diye paçayı kurtardığım yanılgısıyla hareket edip ve rehavete kapılarak Şeytan’ın buradan yaklaşarak sorumluluk bilincimden beni uzaklaştırmasına da müsaade etmeyeceğim. Kendi suç ve günahlarımı (şeytanın yoldan çıktığında –beni sen saptırdın diyerek - sana yaptığı gibi) başkalarına yükleyerek kendimi temize çıkarmaya asla kalkmayacağım. Senin yüce adını ve imajını Müslüman olarak bozan hal ve davranışları her nereye gidersem gideyim ülkemde ve başka ülkelerde asla yapmayacağım.”
Kabe’nin etrafında dördüncü (Tavaf)dönüş;

“İyyake nabudu ve iyyake nestain”( Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.)
Bu tavafta biz Allah’a namazda verdiğimiz sözü yineleriz. Bu sözün anlamı şudur; “Rabbim, ben sana kulluk ederken ve dua ederken asla herhangi bir şeyi, bir mezarı, bir insanı veya bir nesneyi aracı kılmayacağım. İsteyeceğim şeyi senden direkt ve aracısız isteyeceğim. Sen ayetlerde belirttiğin gibi bana ‘şah damarımdan daha yakınsın’ ve seni dualarımda bunu gözeterek anacağım. Asla duama ve ibadetime şirki bulaştırmayacağım. Müşrik(Allaha ortak koşan) olmayacağıma söz veririm.”
Kabe’nin etrafında Beşinci (Tavaf)dönüş;

“İhdinasıratel Mustakim”( Bizi doğru yola ilet)
Bu tavafta insan fatiha’da ettiği “Bizi doğru yola ilet” nidasında kendi payına düşen ifade de ve akitte, Rabbim! Ben elimden geldiğince senin yolunda yürüme ve kendimi de arındırma gayreti içinde olacağım. Bu çaba ve gayretten asla vaz geçmeyeceğim. Biliyorum ki sen Al’a suresinde belirttiğin gibi ‘arınma çabasında olanlarla berabersin’. Bu çabayı hep göstereceğime söz veriyorum”
Kabe’nin etrafında altıncı (Tavaf) dönüş;

“Siratallezine enamte aleyhim” (nimet verdiğin kimselerin yoluna)
"Rabbim! Bu prensipleri ve hakikatlerin takipçisi olarak amellerimi ve istikametimi bozmadığımda senden çok güzel nimetlerin her zaman geleceğine iman ediyorum. Cenneti ve cehennemi, ödülü ve cezayı asla aklımdan çıkarmayacağım, senin rahmetinden asla ümidimi kesmeyeceğim. Umut ediyorum ki sen beni bu yolda hedefe odaklanmış olarak bulacaksın. Bir gün Şeytan gibi bu yoldan saparsam, asla seni şeytanlaşarak suçlamayacağım (Şeytan Allah’a ‘beni sen saptırdın’ demiştir), ben kendimi suçlayacağım”
Kabe’nin etrafında Yedinci ve son (Tavaf) dönüş;

“Ğayril mağdubi aleyhim veladdâllin.”( Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil)
Son dönüşte, aslında biz Müslümanlardan daha önce iman etmiş Hz. Musa’nın tevhidi Musevilerinin ve Hz. İsa’nın tevhide inanmış İsevilerinin hatalarının tekrarını yapmayacağımıza dair bir söz verme vardır. Bu söz bu tafavta şöyledir “Rabbim!, Ben asla bir kısım Tevhidi Musevilerin mala, mülke ve paraya taparak Yahudileştiği gibi (gazaba uğramış bazı Yahudiler gibi ) Yahudileşmeyeceğim. Asla kapitalistleşerek yaptığım iyiliklerin karşılığı için seni minnet altında görüp sana hesap çıkartmayacağım. Yaptığım iyilikleri senin veya kullarının başına kakma ve fatura çıkarma terbiyesizliğinde bulunmayacak ve Bakara suresini senin Fatiha arkasından tasnif etme hikmetini iyi okuyacağım. Asla faiz almayacak veya vermeyeceğim. Emek sömürmeyecek ve insanların hakkını da asla yemeyeceğim.
Rabbim, Peygamberlerin tümünü sana kulluk etmiş bir kul olarak göreceğim, onları Kelime-i Şahadette şahitlik ettiğim gibi önce abd(kul)sonra Rasul(elçi) olarak göreceğim, bana düşenin ve onların bana örnekliğinin Kul olma bilinci olduğunu bilecek ve hayat boyu sana kulluktan ayrılmadığım gibi, hiçbir Rasulü, Peygamberi, Nebi’yi, Evliyayı, Cemaat liderini asla sana denk görmeyeceğim, onların sözlerini senin ayetlerinin önüne asla koymayacağım, onlara uyacağım ama onlara tapmayacağım”
Kabe’nin etrafında tafavta bulunan milyonlarca hacı bu tavafların anlamını bu şekilde anlasa sizce İslam Dünyası bugün böyle olurmuydu?
YASAL UYARI: Yazının tüm telif hakları tarafıma ve Yeni Basılacak olan kitabıma aittir. Kaynak belirtmeden kullanılması durumunda FSEK mahkemeleri yetkilidir.

Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/neden-hac-da-donulur--nicin-yedi-kez-tavaf-vardir--bunun-fatiha-ile-ilgisi-var-mi--fatiha-nin-gizemi/Blog/?BlogNo=361103

    Forum Saati 21.08.18 5:16