Hoş geldin,
Son Ziyaretiniz:
Mesaj Sayınız:0


Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

avatar

Kayıt tarihi : 31/12/69

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj   Bir 14.09.10 17:33
Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Bssezg6

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Bssezg3

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Bssezg5


Bekir Sitki Sezgin - 1 nci Bölüm

Bekir Sitki Sezgin - A gönül cür'a miyiz ka'r-i penâh eyleyelim - Sûzidilârâ - Sultan III.Selim (Ilhâmî)
Bekir Sitki Sezgin - Ab ü tâb ile bu seb hâneme cânân geliyor - Sûzidilârâ - Sultan III.Selim (Ilhâmî)
Bekir Sitki Sezgin - Açil ey gonce-i sad-berg yarasir - Hicazkâr - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Açmisti alevler gibi çehrendeki güller - Sûzidil - Ali Rizâ Avni(Tinaz)
Bekir Sitki Sezgin - Aglama ey âsik-i mihnetzede gel yanima - Hüseynî Sarki - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Aglatma yeter ey sebeb-i âhim olan yâr - Hisâr Bûselik - Sâlim Bey(Neyzen)
Bekir Sitki Sezgin - Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdimi - Karcigar - Hâfiz Yusuf Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansin - Hüseynî - Lavtaci Hristo
Bekir Sitki Sezgin - Ah ki kûned kavmî beyâkîn (Kar-i Muhtesem) - Rast - Abdülkâdir-i Merâgi
Bekir Sitki Sezgin - Aksam olur günes gider simdi buradan - Hicazkâr - Nikogos Aga
Bekir Sitki Sezgin - Aksamin oldugu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun - Hüzzâm - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Aldim hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme - Hüzzâm - Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Bekir Sitki Sezgin - Anlatayim hâlimi dildâre ben - Rast - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Arz etmedigim yare mi kaldi - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Asûde fikrim âvârelendi - Rast - Hâfiz Yusuf Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Ask atesi sînemde yine sûle-i fesandir - Nihâvend - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ask oduna yandi gönül hey - Ussâk - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Aska düstüm âsik-i âvâreyim - Rast - Rahmi Bey
Bekir Sitki Sezgin - Aski yazdim sineme - Gazel


Bekir Sitki Sezgin - 2 nci Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Askin bana bir gizli elem oldu güzel yâr - Hüzzâm - Râkim Elkutlu
Bekir Sitki Sezgin - Askinin tahtini gönlüme kurdum - Dilkeshâverân - Zeki Arif Ataergin
Bekir Sitki Sezgin - Ates-i askinla câna dil kebâb olmaktadir - Ferahfezâ - Muâllim Ismail Hakki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ates-i sûzân-i firkat yakti cism ü cânimi - Hicaz - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ayrilik ümitlerin ötesinde bir sehir - Hüzzâm - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Bahar bitti güz bitti artik bülbül ötmüyor - Nihâvend - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Bahar erdi buyur gülzâre sen de - Ussâk - Bîmen Sen
Bekir Sitki Sezgin - Baharda açan güller gonca iken sararsa
Bekir Sitki Sezgin - Bahçenizde sünbül olsam sevdiginiz bir gül olsam - Kürdîli Hicazkâr - Suphi Ziyâ Özbekkan
Bekir Sitki Sezgin - Bâis oldu çesm-i mestin âsikin berbâdina - Yegâh - Bolâhenk Nûri Bey
Bekir Sitki Sezgin - Bakti bir gonceye bir hâre gönül - Ussâk - Selânik'li Ahmet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Bana hem-dem eyleyen ey gam seni - Hicazkâr Sarki - Nikogos Aga
Bekir Sitki Sezgin - Bana n'oldu degisti simdi hâlim - Bayâti Araban - Rahmi Bey
Bekir Sitki Sezgin - Bana seyrân-i cemâlindir emel - Bayâti Araban - Rahmi Bey
Bekir Sitki Sezgin - Bas Taksim - Kemençe (Ihsan Özgen) - Acem Kürdi
Bekir Sitki Sezgin - Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd - Sedaraban - Suphi Ezgi
Bekir Sitki Sezgin - Bekledim yillarca lâkin gelmedin ey nazli yâr - Hüzzâm - Râkim Elkutlu
Bekir Sitki Sezgin - Ben gibi sana âsik-i üftâde bulunmaz - Hüseynî - Tab'î Mustafa Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Ben sözüne baglamam bel - Hicazkâr - Nûman Aga
Bekir Sitki Sezgin - Beni aldattin beni kandirdin önce sevdin sonra caydin


Bekir Sitki Sezgin - 3 ncü Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Beni ey gonce-fem bülbül-sifat nâlân eden sensin - Sûzidil - Haci Sâdullah Aga
Bekir Sitki Sezgin - Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhim - Hicaz - Suphi Ziyâ Özbekkan
Bekir Sitki Sezgin - Benim yârem gibi yâre bulunmaz - Sûznâk - Lâtif Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Berdâr olali zülfüne yâr fikr ü hayâlim - Kürdîli Hicazkâr - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Bezm-i meyde mutribâ bir nagme-i dil-cû kopar - Segâh - Rif'at Efendi(Hâfiz-Molla)
Bekir Sitki Sezgin - Bezm-i vaslinda civanim nilesin yok kederim - Acem Kürdî - Selânik'li Ahmet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Bilki ihya eyledin padisahim çok yasa - Evc
Bekir Sitki Sezgin - Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imis - Sûzidil - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Bilmezdim özüm gamzene meftûn imisim ben - Nihâvend - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Bilmezsin düsündügüm agladiklarim nedir - Bayâti - Râkim Elkutlu
Bekir Sitki Sezgin - Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül - Dügâh - Dellalzâde
Bekir Sitki Sezgin - Bin cefâ görsem ey sanem senden - Acem Asîran - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Bin hüzün çöktü yine gönlüme aksamla benim - Hüzzâm - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Bir acâib hâb-i gaflete düstüm - Rast - Civan Aga
Bekir Sitki Sezgin - Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne - Kürdîli Hicazkâr - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Bir gün gelecek ben gibi nâ-çâr olacaksin - Hüseynî - Bîmen Sen
Bekir Sitki Sezgin - Bir günes ki dogmayacak bir sabah ki olmayacak - Ussâk - Haydar Telhüner
Bekir Sitki Sezgin - Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya degismem - Nisâburek - Muâllim Ismail Hakki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Bir rüzgârdir gelir geçer sanmistim - Segâh - Sadettin Kaynak


Bekir Sitki Sezgin - 4 ncü Bölüm...


Bekir Sitki Sezgin - Bir seh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhi - Acem - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhim - Ussak Sarki - Sefki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Bozuldu lânesi üftâdegânin - Hicaz - Civan Aga
Bekir Sitki Sezgin - Bu hâl zuhur etmesin bir daha - Acem Asîran - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Bulunmaz nev-civansin hem-dem-i agyârsin hayfa - Zâvil - Küçük Mehmet Aga
Bekir Sitki Sezgin - Bülbül gibi pür oldu cihan nagmelerimden - Hicazkâr - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Bülbülüm bir güle kim sevkimi efzûn eyler - Yegâh - Dellalzâde
Bekir Sitki Sezgin - Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmus gelir - Nisâburek - Enfî Hasan Aga
Bekir Sitki Sezgin - Can hasta gözüm yasli gönül zâr ü perîsân - Hicaz - Ahmet Râsim Bey
Bekir Sitki Sezgin - Cânâ firâk-i askin ile sûznâkinim - Sûznâk - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Cânâ gâm-i askinla perîsan gezer oldum - Sûzidil - Leon Hanciyan
Bekir Sitki Sezgin - Cânân okuyor askin ilâhi sesidir bu - Acem Asîran - Ali Rizâ Avni(Tinaz)
Bekir Sitki Sezgin - Cemâlin âtes-i câmiyle bir sem-i sebistandir - Hüseynî - Zaharya
Bekir Sitki Sezgin - Cemâlin sem'ine pervâne gönlüm - Hüseynî Asîran - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Ceyhun arayan dîde-i giryânimi görsün - Sûzidil - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Çamlarda safak rengi gibi gönlüme aktin - Nihâvend - Yesârî Asim Arsoy
Bekir Sitki Sezgin - Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânin - Sûznâk - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Çikmada âhim sipihr'e yine ol seh nâz eder - Sipihr - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Çikmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin - Bayâti - Tab'î Mustafa Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Çiktikca sûz-i dil'den cânâ fegân ü nâle - Hicaz - Haci Arif Bey(Kanûnî)


Bekir Sitki Sezgin - 5 nci Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler - Sûzidilârâ - Sultan III.Selim (Ilhâmî)
Bekir Sitki Sezgin - Çok sürmedi geçti tarâb-i sevk-i bahârim - Bestenigâr - Hâfiz Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Bekir Sitki Sezgin - Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil baglayanlardan - Bûselik Asîran - Kömürcüzâde Mehmet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Daglar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun - Ussâk - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Dâim seni ben arardim - Bayâti - Kemânî Ali Aga
Bekir Sitki Sezgin - Derman kâr eylemez - Segâh - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Dil sevdi sen sûh-i seni - Revnâknümâ - Tanbûri Osman Bey(Büyük)
Bekir Sitki Sezgin - Dil verdim ol perîye nihân gördügüm gün - Nevâ - Hâfiz Post
Bekir Sitki Sezgin - Dilde derd-i istiyâki çekmege takat mi var - Acem Asîran - Nûri Halil Poyraz
Bekir Sitki Sezgin - Diller nice bir çâh-i zenahdânina düssün - Bayâti Araban - Haci Sâdullah Aga
Bekir Sitki Sezgin - Dinlerim neyden bazan bir hazin sesle seni - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle - Segâh - Kazasker Mustafa Izzet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Dökülmüs zanbak gibi perîsan leylâk gibi - Ussâk - Suphi Ziyâ Özbekkan
Bekir Sitki Sezgin - Dûr etme yanindan asla bendeni ey kâs-i keman - Acem Kürdî - Osep Aga (Ebeyan 1
Bekir Sitki Sezgin - Durmadan aylar geçer yillar geçer gelmez sesin - Sûznâk - Münir Nûrettin Selçuk
Bekir Sitki Sezgin - Düser mi sânini ey seh-i hûban - Kürdîlihicazkâr - Haci Ârif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Düsünür hep seni rûhum düsünür bî-pâyan - Sedaraban - Semsettin Ziyâ Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ebrûlerinin zahmi nihandir cigerimde - Hicaz - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Efendimsin cihanda îtibârim varsa sendendir - Acem - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle degil - Sûznâk - Fahri Kopuz
Bekir Sitki Sezgin - Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhim - Ussâk - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Etti o güzel (ahdeahd-i)vefâ müjdeler olsun - Segâh - Ebû-Bekir Aga
Bekir Sitki Sezgin - Ettigin cevri bile kendime nîmet bilirim - Hüzzâm - Cinuçen Tanrikorur


Bekir Sitki Sezgin - 6 nci Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Ey âfet-i cân-i âsik-âzâr - Pesendîde - Dede efendi
Bekir Sitki Sezgin - Ey bu bahçelerde esen eski sarkilar nerdesiniz - Kürdîli Hicazkâr - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Ey cemâlin pertev-endaz-i semavati'l ulâ - Çârgâh - Osman Fazlî Efendi 2
Bekir Sitki Sezgin - Ey dil heves-i vuslat-i cânân sana düsmez - Suznak - Küçük Mehme
Bekir Sitki Sezgin - Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhin - Hicaz - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ey gonca-dehen hâr-i elem cânima geçti - Mâhûr - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Ey gönül niçin perîsânsin beyâz kâkül gibi - Karcigar - Zeki Arif Ataergin
Bekir Sitki Sezgin - Ey gül ne aceb silsile-i müsk-i terin var - Nisâburek - Yusuf Ziyâ Pasa
Bekir Sitki Sezgin - Ey gül-i nevres hezâri eyleme hicrinle zâr - Nevâ Bûselik - Abdullah Aga(Hâfiz Seydâ
Bekir Sitki Sezgin - Ey hevâî mesreb oldun bâisi berbâdimin - Hicaz - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ey safâ-yi ârizindan çesme-i hursîd âb - Sedaraban Beste - Tanbûri Izak Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Ey sira sira dizilen serviler - Karcigar - Ahmet Mükerrem Akinci
Bekir Sitki Sezgin - Ey sûh-i cefâ-pîse birak vâz-i cefâyi - Ussâk - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i seydâ - Hüseynî - Suphi Ziyâ Özbekkan
Bekir Sitki Sezgin - Fikr-i vaslin ile aglar gece gündüz dîdelerim - Ussâk - Selânik'li Ahmet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Firâkinla zâlim harâb oldu can - Hicaz - Sevki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Firkat-i cânan ile nâlân mi oldun ey gönül - Hüseynî Sarki - Civan Aga
Bekir Sitki Sezgin - Firkat-i yâr beni yakti dem-â-dem âh ü zâr oldum - Acem Kürdî - Muâllim Ismail Hakki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun - Hüzzâm - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Geçip hicran zamanlari birer bulutmus gibi - Nihâvend - Ercüment Berker
Bekir Sitki Sezgin - Geçiyor ömr-i hazîn sâdece cânâ diyerek - Bestenigâr - Fehmi Tokay
Bekir Sitki Sezgin - Geçti zahm-i tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-sâdima - Kürdîli Hicazkâr - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Gel bezme bir seb ey nâzenînim olalim hem-dem - Acem Kürdî - Osep Aga (Ebeyan)


Bekir Sitki Sezgin - 7 nci Bölüm...


Bekir Sitki Sezgin - Gel seninle yarin ey serv-i revân - Hicazkâr - Sâdullah Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Gelmedin bir kerre güzelim - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Gelmez oldun sevdigim hiç yanima - Ferahnâk - Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Bekir Sitki Sezgin - Gerçi kiyamam iki gözüm uykuya kansin - Karcigar - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düsürdüm - Hisâr Bûselik - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Gönlüm yine bir âtes-i hicrâna dolasti - Nihâvend - Seyh Edhem Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Gönlüm yine ol sûh-i sitemkâre mi kaldi - Acem Kürdî - Muâllim Ismail Hakki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Gönlümü verdim ey güzel senin rengi ruhsarina - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Gönlümün bir hâli var ki gam degil kasvet degil - Ussâk - Emin Ongan
Bekir Sitki Sezgin - Gönlümün hayli zaman özge perîsanligl var - Bayâti Araban - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Gönül verdim bir civâne - Hüzzâm - Sultan III.Selim (Ilhâmî)
Bekir Sitki Sezgin - Görmüs mü mislin âyâ zamâne - Dügâh - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Gözümden gitmiyor bir dem hayâli - Kürdîli Hicazkâr - Osman Nihat Akin
Bekir Sitki Sezgin - Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum - Yegâh - Selânik'li Ahmet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Gülbün-i îys mîdemed sâkî-i gül-izâr kû - Nevâ - Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Bekir Sitki Sezgin - Güller açildi geldi yaz - Hüzzâm - Sultan II.Mahmut (Adlî)
Bekir Sitki Sezgin - Güller açmis bülbül olmus bî-karar - Sultânî Yegâh - Santûri Ethem Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Güllerin karsimda her an solmadan durmaktadir - Nikrîz - Cinuçen Tanrikorur
Bekir Sitki Sezgin - Gülmezse yüzün goncalarin kalbi kan aglar - Karcigar - Mustafa Nâfiz Irmak
Bekir Sitki Sezgin - Gülsende hezâr nagme-i dem-sâz ile mahzuz - Hicazkâr - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Günden güne efzûn oluyor kahr ü azâbin - Sûznâk - Mehmet Esref Efendi(Hafiz)
Bekir Sitki Sezgin - Güzelsin bî-bedelsin nâz-perversin dil-ârâsin - Kürdî - Haci Fâik Bey


Bekir Sitki Sezgin - 8 nci Bölüm...


Bekir Sitki Sezgin - Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin - Segâh - Zeki Arif Ataergin
Bekir Sitki Sezgin - Hâlât-i dil'i benzetemem hâlet-i sihre - Sipihr - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Harâb oldu yerim yurdum otagim - Kürdîli Hicazkâr - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Hasret odu yakti cigerim ey rûh-i âlim - Hicaz - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Hasret-i rûyinle giryân oldugum demdir bu dem - Hicaz - Gevrekzâde Mustafa Aga
Bekir Sitki Sezgin - Hasretle bu seb gâh uyudum gâh uyandim - Ussâk - Nevres Pasa (Vezir-Kemânî)
Bekir Sitki Sezgin - Hatirla ey gönül hos geçen demi - Nihâvend - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Hayâl-i yâre degme girye dursun - Sabâ Zemzeme - Rif'at Bey
Bekir Sitki Sezgin - Hayli dem zencir-i zülfün askinin meftûnuyum - Ussâk - Ebû-Bekir Aga
Bekir Sitki Sezgin - Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel - Pençgâh - Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Bekir Sitki Sezgin - Her bir bakisinda nes'e buldum - Sûzidil - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Her kimde vardir ask iptilâsi - Segâh - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Her seher goncalar açtikça solan gül dökülür - Nihâvend - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Her telden (dilden) ol meh çalmiyor - Rast - Sâkir Aga
Bekir Sitki Sezgin - Her vakt-i seher bülbülü gûs eyledi ol gül - Karcigar - Suphi Ziyâ Özbekkan
Bekir Sitki Sezgin - Hirâm et gülsene gûs eyle ar'ardan müdârâyi - Hicazkâr - Sâdullah Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Hirâman ol çemenlerde gel ey serv-i revânim gel - Sûzidil - Abdülhalim Aga
Bekir Sitki Sezgin - Hisarli Kiz (Sonbahari bir genç kizla Hisar'larda) - Nihâvend - Yesârî Asim Arsoy
Bekir Sitki Sezgin - Hüsn âlemini tuttu senin söhret ü sânin - Suznak - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âsiktir beyim - Büzürg - Sâdik Aga
Bekir Sitki Sezgin - Ikindi Ezani - Hicaz Makaminda
Bekir Sitki Sezgin - Illallah ruhu tasti rahmet deryasi - Ilahi


Bekir Sitki Sezgin - 9 ncu Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Iltifat etti gönül bezmine cânân bu gece - Dügâh - Fehmi Tokay
Bekir Sitki Sezgin - Iltifatin eyledi ihyâ beni - Rast - Rif'at Bey
Bekir Sitki Sezgin - Intizar-i makdeminle reh-güzarin gözlerim - Acem Kürdi
Bekir Sitki Sezgin - Irticali Asr-i Serif - Ali Imran Suresi
Bekir Sitki Sezgin - Istedin de gönlümü verdim sana - Bestenigâr - Sekerci Hafiz Cemil Bey
Bekir Sitki Sezgin - Isyanim haddini geçti nideyim - Kaside
Bekir Sitki Sezgin - Kadir Mevlâ'm sen verirsin bu cani - Nihâvend - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Kalbim kaniyor durmadan en tatli çaginda - Hüzzâm - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Kalbimde açilmis dagilan bir kuru güldün - Mâhûr - Irfan Özbakir
Bekir Sitki Sezgin - Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var - Sehnaz - Fehmi Tokay
Bekir Sitki Sezgin - Kalblerden dudaklara yükselen sesi dinle - Nihâvend - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Kaldi âtesler içinde yine sevdâli serim - Ussâk - Hânende Karabet
Bekir Sitki Sezgin - Kaldi yollarda bu seb âsikinin dideleri - Kürdîli Hicazkâr - Hâfiz Yusuf Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Kani yâd-i lebinle hûn-i dil-nûs ettigim demler - Sûzidil - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Kapilir her gören ol sûh-i cihan-âsûbu - Sûznâk - Küçük Mehmet Ag
Bekir Sitki Sezgin - Kaside
Bekir Sitki Sezgin - Kemân-i askini çekmek o sûhun hayli müskilmis - Sûzidilârâ - Sultan III.Selim
Bekir Sitki Sezgin - Kim görse seni askina hasr-i emel eyler - Dilkeshâverân - Zeki Arif Ataergin
Bekir Sitki Sezgin - Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim - Acem Asîran - Fâize Ergin
Bekir Sitki Sezgin - Kimseler gelmez senin feryâd-i âtes-bârina - Ussâk - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Kimseyi böyle perîsân etme Allah'im yeter - Hicaz - Alâeddin Yavasça


Bekir Sitki Sezgin - 10 ncu Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Kimseyi böyle perîsân etme Allah'im yeter - Hicaz - Alâeddin Yavasça
Bekir Sitki Sezgin - Kul oldum bir cefâkâre cihan baginda gül-femdir - Hicaz - Ibrâhim Aga
Bekir Sitki Sezgin - Kurban olayim gamzene bir kez nazar eyle - Hüzzâm - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Kûyinde figanimla acep gûlgûle yok mu - Rast - Mandoli Artin
Bekir Sitki Sezgin - Levm eder tâ hasredek gönlüm bana - Rast - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur - Acem Kürdî - Kaptanzâde Ali Rizâ Bey
Bekir Sitki Sezgin - Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdima - Hicazkâr - Sâdeddin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Mahrûm-i sevkim rûhum pür ahzân - Kürdîlihicazkâr - Rahmi Bey
Bekir Sitki Sezgin - Mahveder her nes'eyi üftâdelik dildâdelik - Acem Asîran - Neyzen Rizâ Bey
Bekir Sitki Sezgin - Mahzûn ise dil anda safâ cilveger olmaz - Nihavend - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Meclis-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle var - Nikrîz - Kassamzâde Mehmet Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Mecnun gibi Leylâ diyerek askina kandim - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Meger çok sevilenler bir gün unutulurmus - Hüzzâm - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Merhem koyup onarma sînemde kanli dagi - Acem Asîran - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi - Ussâk - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Meyler süzülsün meydâna gelsin - Nihâvend - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok - Yegâh - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi - Rast Sarki - Sâkir Aga
Bekir Sitki Sezgin - Müstâk-i cemâlin gece gündüz dil-i seydâ - Sûznâk - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Nâ-murâdim tâli'im âvâredir - Nihâvend - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Nâr-i askinla senin ey nev-civan - Nihâvend - Rif'at Bey
Bekir Sitki Sezgin - Nâr-i firkat sûlepâs oldukça sînem dagliyor - Bayâti Sarki - Mahmut Celâleddin Pasa
Bekir Sitki Sezgin - Nâz etse n'ola cihâne ol gül - Sehnaz Bûselik - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Ne bahtimdir ne yâr-i bî-amandir - Hicaz - Semsettin Ziyâ Bey


Bekir Sitki Sezgin - 11 nci Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim - Hüseynî Sarki - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Nedir murâd-i dil-i kûy-i yâri biz biliriz - Haci Sâdullah Aga - Sedaraban Agir Semâî -
Bekir Sitki Sezgin - Neler çektim neler cânân elinden - Ussâk - Lem'î Atli
Bekir Sitki Sezgin - Nerdesin sînemde ates ufku sardi mâh-tâb - Sûznâk - Zeki Arif Ataergin
Bekir Sitki Sezgin - Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin - Sûznâk - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Nes'eyâb-i lûtfun olsun bu ser-i sûrîdemiz - Hüzzâm - Hâfiz Osman Efendi(Musul'lu)
Bekir Sitki Sezgin - Nev-bahar-i vuslatin bassin deyû ilk ayina - Hicaz - Lem'î Atli
Bekir Sitki Sezgin - Nev-hirâmim sana meyleyledi can bir dil iki - Rast - Dilhayat Kalfa(Hanim)
Bekir Sitki Sezgin - Neyleyim biçare dîl ey câm-i kâr - Dilkeshaverân
Bekir Sitki Sezgin - Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni - Dilkeshâverân - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Nihâl-i gülsen-i hüsn-i ezelsin - Sûznâk - Emin Ongan
Bekir Sitki Sezgin - Nihan ettim seni sînemde - Sultani Yegah - Ismail Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Nîmet-i vaslin için ey gonce-leb - Bayâti Araban - Hâsim Bey
Bekir Sitki Sezgin - O gözler siyah gözler - Nihâvend - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - O güzel basini gögsüme koysan - Kürdîli Hicazkâr - Osman Nihat Akin
Bekir Sitki Sezgin - Ol gülün gülzâr-i hüsnü bâd-i mihnet bulmasin - Bayâti - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî - Ussâk - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Olsa âlem resk-i gülzâr-i Irem - Hüzzâm - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Ömrüm artar sana baktikça perestisle benim - Hicaz - Bîmen Sen
Bekir Sitki Sezgin - Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur - Hüzzâm - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Önüme bir cebel düstü - Hicaz-i Ussâk
Bekir Sitki Sezgin - Pâdisâh-i isvesin iklim-i hüsn ü ân senin - Ussâk - Halifezâde Tâhir Efendi


Bekir Sitki Sezgin - 12 nci Bölüm...


Bekir Sitki Sezgin - Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-i dilimden - Acem Kürdî - Hasan Fehmi Mutel
Bekir Sitki Sezgin - Pek sevdim efendim seni gâyetle begendim - Dügâh - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir - Yegâh - Dellalzâde
Bekir Sitki Sezgin - Potpori - Klasik Türk Sazlari Beslisi
Bekir Sitki Sezgin - Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince - Bayâti Bûselik - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine - Acem - Amâ Kadri Efendi )
Bekir Sitki Sezgin - Rûz u seb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter - Suznak - Küçük Mehmet Aga
Bekir Sitki Sezgin - Rüyâ gibi uçan yillar biraz durun durun biraz - Hicaz - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Sabâ ki dest ura ol zülfe müskinâb kokar - Enfî Hasan Aga
Bekir Sitki Sezgin - Sabah olsun ben su yerden gideyim - Mâhûr - Ibrâhim Aga
Bekir Sitki Sezgin - Saçin bükümleri gönül bagidir - Hüseynî - Hâfiz Yusuf Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Saçlarima ak düstü sana ad bulamadim - Bûselik - Sadettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir aglayan - Hicazkâr - Zeki Arif Ataergin
Bekir Sitki Sezgin - Sebep ne bakmiyor yârim yüzüme - Bayâti - Markar Aga
Bekir Sitki Sezgin - Semt-i dildâre bu demler güzerin var mi sabâ - Sabâ - Suphi Ziyâ Özbekkan
Bekir Sitki Sezgin - Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksin - Kürdîli Hicazkâr - Yesârî Asim Arsoy
Bekir Sitki Sezgin - Sen saçlarima kosan aklar gibisin - Hicaz - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Seni andim yine kalbimde derin bir sizi var - Rast - Drama'li Hasan Hasgüler
Bekir Sitki Sezgin - Seni arzu eder bu dîdelerim - Ussâk Sarki - Lem'î Atli
Bekir Sitki Sezgin - Sensiz benim hâlim ne olacak iki gözüm - Hüzzâm - Yesârî Asim Arsoy
Bekir Sitki Sezgin - Sensiz cihanda âsika isret revâ midir - Ferahnâk - Zekâî Dede


Bekir Sitki Sezgin - 13 ncü Bölüm...


Bekir Sitki Sezgin - Serde hevâ-yi kâkül dilde hayâl-i cânan - Sûznâk - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-i keder - Hüseynî Sarki - Nikogos Aga
Bekir Sitki Sezgin - Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi - Sehnaz - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Seven yok sevdigim dil-hûn eder çok - Hüseynî - Ismail Baha Sürelsan
Bekir Sitki Sezgin - Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçegim - Hicaz - Sevkî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Sevmisim bir kadd-i mevzûn - Sûzidil - Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Sevmisti gönlüm bir nev-nihâli - Sûzidil - Hasan Fehmi Mutel
Bekir Sitki Sezgin - Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin - Hicaz - Misir'li Ibrâhim Efendi(Ûdî)
Bekir Sitki Sezgin - Sonbahari bir genç kizla Hisar'larda - Nihâvend - Yesârî Asim Arsoy
Bekir Sitki Sezgin - Söyle git aglanacak hâlini dildâre gönül - Bestenigar - Sâdettin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Söyletme beni cânim efendim kederim var - Ferahnâk - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Sunar bir câm-i memlû bin tehî peymâneden sonra - Hüzzâm - Fahri kopuz
Bekir Sitki Sezgin - Sünbül-i zülfün döküp gerdânina - Dügâh - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Sâh-i merdanin âvâzi turna derler bir kustadir - Acem Kürdî
Bekir Sitki Sezgin - Sasmisam vasfinda eyâ - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Sebnem gibi saçilsin hûn-i esk-i pür-revânim - Hüseyni - Zaharya
Bekir Sitki Sezgin - Tal'atin devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder - Hüseynî - Zaharya
Bekir Sitki Sezgin - Talih bana küsmüs mü - Bayâti Sarki
Bekir Sitki Sezgin - Tasti rahmet deryasi - Ussâk - Ilahi
Bekir Sitki Sezgin - Tecellâyi Cemâlinden Habibim (Kaside)


Bekir Sitki Sezgin - 14 ncü Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim - Hicaz - Zaharya
Bekir Sitki Sezgin - Tutuldu dâm-i zülf-i yâre gönlüm - Ussâk - Rif'at Bey
Bekir Sitki Sezgin - Usandirdim mi âyâ gül-cemâli arz-i hâlimle - Hüzzâm - Muâllim Ismail Hakki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Uykudan artik uyan - Hicaz - Ahmet Arifî Bey
Bekir Sitki Sezgin - Uyur dâim uyanmazdi benim baht-i siyehkârim - Nihâvend - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Var mi cânâ derd-i askin çâresi - Hicaz - Haci Arif Bey
Bekir Sitki Sezgin - Varalim kûy-i dil-ârâya gönül Hû diyerek - Hüseynî Sarki - Fehmi Tokay
Bekir Sitki Sezgin - Yâ Rab beni sen hâl-i perîsâna düsürme - Nevâ - Cinuçen Tanrikorur
Bekir Sitki Sezgin - Yagmur Duasi (Kurumus topraklar gibiyim ) - Kürdîli Hicazkâr - Avni Anil
Bekir Sitki Sezgin - Yandikca oldu sûzan kalb-i serer-fesânim - Sûzidil - Tanbûri Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Yandikça oldu sûzan kalb-i serer-fesânim - Sûzidil - Tanbûrî Ali Efendi
Bekir Sitki Sezgin - Yâr olmayicak câm-i safâyi çekemez dil - Hisâr Bûselik - Zekâî Dede
Bekir Sitki Sezgin - Yemen ellerinden beri gelirken Turnalar Ali'yi görmediniz mi - Evc Hûzî
Bekir Sitki Sezgin - Yine gurbet bu ne hasret
Bekir Sitki Sezgin - Yoksun yine ben pür ates-i askinla harabim - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Yüklüyüm dertlerden yana - Bayât - Yusuf Nalkesen
Bekir Sitki Sezgin - Yüz yil o güzel gözlere baksam yine kanmam - Sûzidil - Yesârî Asim Arsoy
Bekir Sitki Sezgin - Zaman olur ki ânin hacle-i visâlinde - Hüseynî - Lem'î Atli


Bekir Sitki Sezgin - 15 nci Bölüm...

Bekir Sitki Sezgin - Bahar bitti güz bitti - Nihâvend - Sâdeddin Kaynak
Bekir Sitki Sezgin - Dost ayagi tâzulu (Suzidil durak)
Bekir Sitki Sezgin - Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle - Hicaz - Haci Arif Bey
Bekir Sitkli Sezgin - Va'd et bana artik bu benim son çilem olsun - Evc - Sâdi Isilay
Bekir Sitki Sezgin - Zannetme seni simdi görüp gönlümü verdim - Dügâh - Hâfiz Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Bekir Sitki Sezgin - Zehrinde sifa var dediler içmeye geldim - Gazel
Bekir Sitki Sezgin - Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden - Sûznâk - Manyasîzâde Refik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Zincir-i askin dil bestesiyim - Segâh - Haci Fâik Bey
Bekir Sitki Sezgin - Zülf-i zer-târina baglandi hayâtim emelim - Hicaz - Muâllim Ismail Hakki Bey
Bekir Sitki Sezgin - Zülfündedir benim baht-i siyâhim - Bûselik - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin & S.Mutlu Akbulut - Kederden mi neden bilmem sararmis reng-i ruhsârin - Hicaz - Nasib'in Mehmet Yürü
Bekir Sitki Sezgin & S.Mutlu Akbulut - Su karsiki dagda bir yesil çadir - Hicaz - Dede Efendi
Bekir Sitki Sezgin & Serap Mutlu - Baharin zamâni geldi a canim - Hicaz - Dede Efendi
zeki39 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile CevaplaRar Şifreleri:derya


d2


Linkler Çalışıyor...

Part:1

d1

Part:2

d2

Part:3
d3

Part:1

d1

Part:2

d2

Part:3
d3
En son GULSEMIN tarafından 04.03.13 10:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 4 kere değiştirildi
denizay
denizay
musiki dergahı
musiki dergahı

mesajlar mesajlar : 23

Kayıt tarihi : 23/09/12

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj  denizay Bir 29.09.12 10:09

byr Emeğine sağlık ,teşekkürler...
ustuner
ustuner
musiki dergahı
musiki dergahı

mesajlar mesajlar : 4

Kayıt tarihi : 09/11/12

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj  ustuner Bir 09.11.12 9:33

harika bir paylaşınm teşekkürler ama linkler çok eski olduğu için silinmiş.
avatar

Kayıt tarihi : 31/12/69

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj   Bir 04.03.13 10:40
Linkler Çalışıyor, Tek tek çıkardım..

Rar Şifresi: derya

zeki39
zeki39
Co admin
Co admin

mesajlar mesajlar : 1410

Doğum tarihi : 26/06/51
Kayıt tarihi : 23/12/11

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj  zeki39 Bir 06.03.13 4:33

Gülsemin hanfendi hakli, bende kontrol ettim suan linkler calismakta..Arkadas yanlis gördü herhalde..


-----------------------
.
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
MrPathos
MrPathos
musiki dergahı
musiki dergahı

mesajlar mesajlar : 4

Kayıt tarihi : 12/05/13

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj  MrPathos Bir 23.06.13 9:33

linkler sağlam ama çok yavaş iniyor 
zeki39
zeki39
Co admin
Co admin

mesajlar mesajlar : 1410

Doğum tarihi : 26/06/51
Kayıt tarihi : 23/12/11

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj  zeki39 Bir 23.06.13 12:38

MrPathos demiş ki:linkler sağlam ama çok yavaş iniyor 

Yavas inmesinin bazi sebeplerinden biri de internet hiziniz...Share online hizlidir..Uploaded yavastir sayet üye degilseniz tabii..
Kolay gelsin...


-----------------------
.
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
denizay
denizay
musiki dergahı
musiki dergahı

mesajlar mesajlar : 23

Kayıt tarihi : 23/09/12

Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı Empty Geri: Bekir Sıtkı Sezgin Arşivi - 15 Bölüm - 307 Şarkı

Mesaj  denizay Bir 24.07.13 5:03

Emeğine sağlık ,teşekkürler... byr 

  Forum Saati 20.08.19 23:05